X

Nya priser för snabbavveckling

Under årens lopp har vi avvecklat tusentals aktiebolag och är landets mest kompletta leverantör av denna tjänst. Våra bolagskonsulter har erfarenhet från anställning på Bolagsverket och vi har jurister inom bolagsjuridik, affärsrätt och skatterätt.
Inför utgången av året är det många som vill passa på och avveckla vilande bolag och bolag som skall avslutas. Vi köper bolag fram till årets sista dag, dvs den 31 december.
Vi passar på att förenkla vår arvodestabell och inför följande priser från och med idag.
Bolag med substansvärde tom 500 tkr, är avvecklingsarvodet 9.500 kr
Bolag med substansvärde tom 1 mkr, är avvecklingsarvodet 15.000 kr
Bolag med substansvärde tom 2 mkr, är avvecklingsarvodet 20.000 kr
Läs mer på vår hemsida, ni är välkommen med er beställning.
www.formabolag.se

Tags: