X

Välkommen till Forma!

Forma Jurister och Ekonomer AB är ett rådgivnings- och konsultföretag som tillhandahåller specialistkompetens inom juridik och finans. Vi arbetar med såväl noterade bolag som mindre fåmansföretag. Vi är ett oberoende rådgivningsföretag och kan därför arbeta med uppdrag där oberoende- och jävshinder annars kan föreligga.

Vanliga frågeställningar finns inom områdena omstrukturering, företagsöverlåtelse, fåmansföretag, generationsskifte, skatteprocess, mervärdesskatt, bolagsbildning, oberoende värderingsuppdrag, incitamentsprogram och avvecklingsuppdrag.

I våra uppdrag arbetar vi nära och tillsammans med revisorer, konsulter, advokater, banker och försäkringsbolag.

Affärs- och skattejuridik

Våra jurister arbetar inom områdena affärsrätt, skatterätt och bolagsrätt.

Bolagstjänster

Vi hanterar alla bolagsrättsliga ärenden som bolagsbildning, lagerbolag, ändringar och avveckling av företag.

Ekonomi

Våra ekonomer hanterar allt från löpande redovisning till bokslut, deklarationer och ekonomistyrning.
På våra kundsidor kan du som kund få nyheter som gäller företagande eller logga in på tjänster du har tillgång till.
Här är några av våra

efterfrågade tjänster

Företagsöverlåtelser med förhandling, avtal och granskning
Ekonomisk familjerätt
Aktieägaravtal, underkonsultavtal, anställningsavtal m.m.
Företagsvärdering
Ekonomistyrning
Omstrukturering
Ekonomisk redovisning

Vill du veta mer om FormaVisa alla tjänster

2001

Företaget startas

16

Antal anställda

6785

Bildade lagerbolag

14

Ombud i pågående skatteprocesser

Vad säger våra kundkontakter!

Rezon AB erbjuder konsulttjänster inom ledarskap och human management. Företaget ägs och drivs av personalen. I vår bransch är det väldigt noga att all formalia är korrekt särskilt vid upphandlingar av offentliga myndigheter. Forma hanterar allt som rör bolagsrättsliga tjänster och avtalsfrågor.

Joakim Lönn

- VD of Rezon AB
Vårt företag har drygt hundra aktieägare därmed är det viktigt att bolagsstämmor, emissioner och allt som rör bolagsrättsliga åtgärder hanteras rätt. Vi använder Forma för att säkerställa att inga fel uppstår.

Ingegerd Bodne

- Kamrer of Jämtlandsgården Livsmedel AB
Vi har valt Forma för deras kompetensbredd. Vi har behov som berör ekonomisk redovisning, emissioner och rättsliga frågor. Eftersom Forma har så bra specialistkompetens behöver vi inte leta olika leverantörer.

Ante Sladic

- co founder of FA Works AB
Vi har många egna kompetenta medarbetare men behöver ibland stämma av eller ta hjälp av Forma i speciella frågor. Vi har under många år använt Formas skattejurister och bolagskonsulter för att lösa problem inom dessa områden.

Bengt Ahrås

- Auktoriserad revisor of A2 Revision AB

Beställ lagerbolag från Forma Bolagstjänster AB

Forma är din partner i ärenden som rör aktiebolag. Vi hanterar bolagsbildningar, ändringar i aktiebolag och avveckling av aktiebolag.

Våra konsulter är ekonomer och jurister som är några av de mest erfarna i branschen. Vi finns 2 min från Bolagsverket och kan hantera era ärenden med personliga kontakter och expresservice.

Beställ här! Läs mer!

Några samarbetspartners