X

Avveckla bolag med bokslut 30/6

Vi kan förvärva vilande aktiebolag för snabbavveckling med bokslut per 2013-06-30. Årsredovisning behöver då inte upprättas av säljande part.
Kontakta oss gärna för ytterligare information!
Therese 010-762 45 01
Andreas 010-762 45 04
Välkommen!
www.formabolag.se

Tags: