X

Högre nedsättning av egenavgifter

Regeringen har lämnat ett lagförslag där nedsättning av egenavgifter förstärks.
Ändringen innebär att avdraget vid avgiftsberäkningen höjs med 2,5 procentenheter till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet höjs med 5 000 till 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att egenavgifterna understiger ålderspensionsavgiften.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

www.formabolag.se

Tags: