X

Köp lagerbolaget före årets utgång

En fysisk person som driver ett fåmansaktiebolag och äger aktierna vid ingången av beskattningsåret äger rätt att beräkna gränsbelopp. Med andra ord måste man äga aktierna den 31 december för att uppfylla bestämmelsen att äga aktierna vid ingången av året. Köper man aktiebolaget (lagerbolaget) den 1:a januari får man vänta ett helt år på första gränsbeloppsberäkningen.

Har du frågor kring dessa regler kontakta gärna någon av våra skattejurister som hjälper dig med skatteplanering inför årsskiftet.
Henrik Ökvist 010-762 45 07, Johan Bratteberg 010-762 45 08

Tags: