X

Nya momsregler för appar och spel

Ett förslag
till ändring av mervärdesskattelagen har lämnats av regeringen. Förslaget
innebär att mervärdesskatt på elektroniska tjänster ska redovisas och betalas i
det EU-land där köparen är bosatt, förutsatt att köparen är en privatperson.
För att underlätta för svenska företag som säljer elektroniska tjänster till
andra EU-länder föreslås att betalning och redovisning av skatt ska ske genom
Skatteverket.De nya reglerna införs för att den svenska skattelagstiftningen ska
överensstämma med det nyligen ändrade mervärdesskattedirektivet (direktiv
2006/112/EG).

I dagsläget ska tjänster som säljs av företag inom EU till
privatpersoner i andra EU-länder beskattas i säljarens land. Redan idag ska
dock företag som är etablerade utanför EU betala mervärdesskatt för
elektroniska tjänster i det EU-land köparen är bosatt, förutsatt att köparen är
en privatperson.Förslaget innebär att telekommunikationstjänster, radio- och
tv-sändningar och elektroniska tjänster ska anses omsatta i det land där
köparen är bosatt. Det betyder att mervärdesskatten ska betalas i det EU-land
som köparen är bosatt, även om säljaren är etablerad i ett annat EU-land.Mervärdesskatten för tjänsterna ska enligt förslaget redovisas och
betalas av det säljande företaget, oavsett vilket EU-land köparen är bosatt i.
För att underlätta för svenska företag som säljer elektroniska tjänster till
flera EU-länder föreslås att dessa får redovisa och betala mervärdesskatten
till det svenska Skatteverket.

Skatteverket vidarebefordrar sedan redovisningen
och skatten till det EU-land där skatten ska betalas.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2015. Lagrådsremiss 27 mars 2014.www.formabolag.se

Tags: