X

Forma investerar i miljön

Forma har under de senaste åren vidtagit åtgärder för att minska vår miljöbelastning. I vårt arbete kan nämnas ökat miljömedvetande i den löpande verksamheten t.ex. minska pappersanvändning allmänt och jobba mer med digital lagring. Vi har också påbörjat vår satsning på scanning och digital leverans av dokument. Det digitala arbetssättet minskar behovet av att sända brev med vanlig post och minskar behovet av att skriva ut dokument på papper. Vår senaste och kanske roligaste satsning är vår kontorsbil som drivs med 100% el.

Formas kontorsbil

Formas kontorsbil2

Tags: