X

Dags att deklarera 2016!

Nu under våren ska deklarationerna lämnas in för alla företag med räkenskapsår som avslutas under perioden september till december 2015 samt för alla
privatpersoner. 

När lämnas deklarationerna?

  • Privatpersoner lämnar Inkomstdeklaration 1 och denna ska vara hos Skatteverket senast den 2 maj om den inte ingår i ett s k byråanstånd (Lämnas via oss på Forma).
  • Aktiebolag deklarerar på Inkomstdeklaration 2 , stiftelser och föreningar på Inkomstdeklaration 3 och handelsbolag på Inkomstdeklaration 4 . Ordinarie inlämningsdag för dessa är 1 juli men lämnas hela deklarationen (huvudblankett + bilagor) elektroniskt erhålls ytterligare en månad och inlämning behöver inte ske förrän 1 augusti. För Inkomstdeklaration 3 och 4 räcker det dock att bilagorna lämnas elektroniskt för att få lämna 1 augusti. 

Individuellt anstånd kan sökas men beviljas endast om godtagbart skäl finns, kontakta oss på Forma om det har uppstått någon särskild situation att anstånd kan behövas.

När kommer deklarationsblanketterna? 

Skatteverket skickar ut Inkomstdeklaration 1 med specifikation och preliminär skatteberäkning mellan den 16 mars och 15 april. Inkomstdeklaration 2-4 ska redan vara utskickade. Har du inte fått någon deklarationsblankett kan du beställa ny via Skatteverkets servicetelefon eller beställningstjänsten på webbplatsen.

Vad får jag för hjälp av Forma?

Jämfört med att upprätta deklarationen själv får du hjälp med

  • om du är kund hos Forma får du automatiskt del av vårt byråanstånd för inlämning
  • vår personal kommer tipsa om avdrag och möjligheter som du kanske inte kände till
  • vi har skattejurister som kan säkerställa att du följer gällande regler
  • genomgång av deklarationen och beräkning av om det blir skatt att återfå eller tvärtom
  • hjälp att besvara frågor från Skatteverket
  • elektronisk inlämning av deklaration och bilagor

Hur gör jag för att lämna in deklarationen? 

Antingen lämnas deklarationen på papper eller så lämnas den elektroniskt. Det finns dock flera olika sätt att lämna deklarationen elektroniskt och det skiljer sig också åt något beroende på vilken huvudblankett som avses. Alla blanketter kan givetvis lämnas in på papper men det finns en del fördelar med att lämna elektroniskt. Du slipper viss manuell hantering och minskar på så sätt risken för fel. Du får också ett kvitto på att deklarationen är inlämnad. Resulterar skatteberäkningen i ett överskott får du dessutom pengarna tillbaka snabbare. 

Privatpersoner som inte gör några ändringar i sin deklaration utan bara vill godkänna de förtryckta uppgifterna kan använda säkerhetskoderna som finns på specifikationen och antingen sms:a, ringa, använda appen eller e-tjänsten. Ska du ändra eller lägga till något via bilaga eller om du är företagare använder du e-tjänsten och skriver under med e-legitimation. Avdrag för resor till och från arbetet går dock att göra både med säkerhetskoder och e-legitimation. 

Skatteverkets e-tjänst för att lämna Inkomstdeklaration 1 elektroniskt öppnade den 22 mars och här kan du se innehållet i deklarationen, skatteberäkningen och få hjälp med automatiska uträkningar och överföringar. I denna tjänst kan du lämna både huvudblanketten (Inkomstdeklaration 1) och aktuella bilagor. 

Alla bilagor till Inkomstdeklaration 1 – 4 kan lämnas elektroniskt via Skatteverkets separata filöverföringstjänst. För att lämna in huvudblanketten till Inkomstdeklaration 2 (den som ska skrivas under) finns en särskild e-tjänst. I nuläget finns det ingen motsvarande tjänst för Inkomstdeklaration 3 och 4 utan sidan 1 för dessa måste lämnas in på papper. 

Vad händer hos Skatteverket?

Deklarationen granskas och den slutliga skatten räknas ut. Om Skatteverket behöver fler uppgifter får du en förfrågan om det. Alla deklarationer kontrolleras maskinellt för att uppmärksamma överföringsfel eller andra avvikelser men även vissa företeelser kan väljas ut för närmare kontroll.

När får jag veta hur mycket jag ska betala eller få tillbaka?

När granskningen är klar får du som är privatperson ditt slutskattebesked antingen i juni (elektronisk inlämning + pengar tillbaka + anmält bankkonto), augusti (inlämning på papper) eller september (granskning inte klar i juni/augusti).

Juridiska personer får slutskattebeskedet i mitten av december då också överskott betalas ut. Ett underskott ska vara betalt senast den 15 mars 2017. 

Hur hög är räntan? 

Kostnadsräntan är för närvarande 1,25 procent medan intäktsräntan uppgår till 0,5625 procent. Räntan beräknas från den 13 februari för underskott >30 000 kr och från den 4 maj för underskott <30 000 kr. Eftersom räntan beräknas dag för dag kan du undvika kostnadsränta genom en kompletteringsbetalning även om dessa datum har passerats. Det är därför bra att tidigt räkna ut den slutliga skatten för att på så vis ha möjlighet att göra en kompletteringsinbetalning.

dags-att-deklarera-skv325-utgava37

Tags: