X

Vårbudget

I går kom regeringens vårbudget som framförallt innehåller satsningar på flyktingmottagande vilket finansieras med minskade anslag på andra utgiftsområden. Därtill föreslås ett utvidgat RUT-avdrag och en sänkning av skatten på biodrivmedel.

Regeringen lade igår fram sin 2016 års ekonomiska vårproposition, den så kallade vårbudgeten. Förslaget innehåller i huvudsak satsningar på flyktingmottagande, bland annat ökade anslag till migrationsverket och kommuner och landsting samt ökade anslag för bidrag till nyanlända. Detta finansieras genom neddragningar på andra områden.

På skattesidan görs inga dramatiska förändringar. Inga skattehöjningar föreslås, däremot vidgas möjligheten till skattereduktion för hushållsarbete, så kallat RUT-avdrag. I framtiden kommer det att vara möjligt att få RUT-avdrag för trädskärning, vissa flyttjänster samt för hushållsnära IT-tjänster.

Därtill sänks även energiskatten och koldioxidskatten på biodrivmedel.

Utöver ovanstående skatteförslag har regeringen aviserat följande ändringar av skattelagstiftningen vilka kan komma att träda i kraft vid årsskiftet:

  • Utvidgning av RUT-avdraget till att omfatta hushållsnära reparationstjänster
  • Sänkt moms på vissa mindre reparationstjänster
  • Dessutom har förslagits ett generellt undantag från moms för verksamheter som omsätter mindre än 30 000 kr.

Förslag har även lagts om förenklingar avseende avdrag för representationsmåltider. För mer information om detta, se vårt tidigare inlägg från den 14 mars 2016.

Tags: