X

Golf som friskvård

Golfspel på pay and play-bana och driving range kan bli godkända aktiviteter för skattefri friskvårdspeng. I ett nyligen avgjort förhandsbesked från Skatterättsnämnden som ännu inte överklagat ändras tidigare praxis avseende dessa aktiviteter. Spel på riktig golfbana är dock inte inkluderat i detta förhandsbesked.

Arbetsgivare har rätt att ge sina anställda ett skattefritt bidrag för enklare typer av motion, så kallat friskvårdsbidrag. Bidraget är avdragsgillt för arbetsgivaren men behöver inte tas upp som löneförmån av den anställde. Skattefriheten kräver att det rör sig om förmåner av mindre värde som består av enklare åtgärder för att skapa trivsel i arbetet.

Den anställde kan exempelvis använda friskvårdspengen till att köpa ett gymkort eller ett medlemskap i en idrottsförening. Enligt tidigare praxis har golf ansetts höra till den typen av idrott som inte kan anses vara av enklare slag eftersom den kräver dyra anläggningar och utrustning, i samma kategori som exempelvis segling och ridning. Det är denna praxis som nu kan komma att luckras upp genom ett nyligen avgjort förhandsbesked hos Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämnden skriver i förhandsbeskedet att golf har blivit allt vanligare och mer tillgängligt för gemene man. Bland annat nämns att den ökande tillgången till pay and play-banor och anläggningar av driving range-typ gjort att det inte längre är nödvändigt att vara medlem i en klubb för att spela. Därtill finns inte längre något krav på att aktiviteten utövas i en anläggning som ägs eller hyrs av arbetsgivare.

Skatterättsnämnden ansåg därför att avgifter till pay and play-banor och driving range bör kunna ingå i sådan enklare typ av motion för vilken ett skattefritt friskvårdsbidrag kan användas. Även om förhandsbeskedet inte inkluderar spel på vanlig golfbana så ger förhandsbeskedet eventuellt en antydan till att rättspraxis i framtiden kan komma att ändras avseende golf generellt.

Huruvida friskvårdspengen är skattefri eller skattepliktig för den anställde påverkar inte avdragsrätten. Förmåner till anställda är i de allra flesta fall avdragsgilla för företaget.

Avgörandet har ännu inte överklagats men vi följer utvecklingen och återkommer med eventuella uppdateringar.

Behöver ni mer information, kontakta gärna Formas skattejurister på 010-762 45 00.

Tags: