X

Datorspelsbloggare är ej momspliktig för donerade pengar

Den som tjänar pengar på att kommentera spel på internet är inte skyldig att redovisa detta som momspliktig försäljning om intäkterna består av tittarnas frivilliga donationer. Detta fastslår Skatterättsnämnden i ett nyligen avgjort förhandsbesked. Avgörandet är i linje med hanteringen av andra jämförbara transaktioner, såsom dricks och gåvor till gatumusikanter. Det bör dock noteras att donationerna ändå kan komma att räknas som skattepliktig förvärvsinkomst hos mottagaren.

Sökandens verksamhet gick ut på att lägga upp filmer på internet där denne kommenterade datorspel. Filmerna uppskattades av en bred publik och sökanden tjänade pengar på bland annat frivilliga donationer från tittarna. Frågan som Skatterättsnämnden hade att ta ställning till var om donationerna var att se som en ersättning för momspliktig omsättning av tjänster. Skatterättsnämnden kom fram till att så inte var fallet.

Skatterättsnämnden erinrade att EU-domstolen i ett annat fall fastslagit att de gåvor som gatumusikanter får från förbipasserande inte är skattepliktiga. Musikanten hade ingen garanti om ersättning och åhöraren hade ingen motsatt rätt att kräva viss prestation. Därmed rådde inte ett tillräckligt samband mellan prestation och ersättning för att någon momspliktig omsättning skulle vara för handen. I fallet som nu var uppe för Skatterättsnämndens prövning konstaterades att sökandens verksamhet måste ses på samma sätt. De som tittar på videoklippen och donerar pengar kan även välja att se samma klipp gratis. Därför föreligger inte en sådan omsättning som förutsätter ett utbyte av prestationer.

Liknande rättsläge gäller även för dricks till restaurangpersonal som också är en frivillig ersättning för en prestaterad tjänst. Däremot ska såväl dricks som gatumusikanters donationer tas upp som inkomst av tjänst eller näringsverksamhet i inkomstdeklarationen. Detsamma torde även gälla för donationer till videobloggare av olika slag.

Eftersom Skatterättsnämnden anslöt sig till en linje som biträddes av såväl sökanden som Skatteverket så är det mycket osannolikt att beskedet kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det bör med andra ord kunna förutsättas att avgörandet står sig.

Behöver ni mer information, kontakta gärna Formas skattejurister på 010-762 45 00.

Tags: