X

Budgetpropositionen för 2017 har kommit

Regeringen överlämnade budgetpropositionen för 2017 till riksdagen idag. Många av de ändringar som beskrivs har varit kända sedan tidigare.

Sammanfattning

Här följer en kort sammanfattning av de skatteförslag som lämnas i budgetpropositionen.

– Avdragsrätten för representationsutgifter för lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde, slopas.
– Avdragsrätten för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas.
– Uppräkningen av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt begränsas.
– Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs.
– Rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror införs.
– Beloppsgränsen för reseavdraget höjs från 10.000 till 11.000 kronor.
– Ett tillfälligt växa-stöd införs för enskilda näringsidkare som anställer en första person.
– Ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder införs för företag i den finansiella sektorn.
– Krav på värdeöverföring i samband med koncernbidrag konkretiseras.
– Reglerna för kapitaltillskott vid beräkning av beloppsspärren förbättras.
– Allmän löneavgift höjs och vissa andra avgifter inom arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks, totalnivån blir oförändrad.
– En omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30.000 kronor per år införs.
– Mervärdesskatten på vissa reparationer sänks.
– Intäktsräntan på skattekontot sänks.
– Reklamskatten sänks.
– Beskattningen av dieselbränsle i båtar och skepp inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna blir densamma som för dieselbränsle i arbetsmaskiner.
– Energiskatten justeras inom ett antal områden.
– En skatt på kemikalier i viss elektronik införs.
– Alkoholskatterna på öl, vin och sprit höjs.
– Definitionen av beskattningsår för vissa punktskatter ändras.
Prop 2016/17:1
Tags: