X

Offentlig auktion

Fastighet i Fränsta

 

Enligt lagen om samäganderätt utbjuder undertecknad god man fastigheten Ånge Rogsta 3:69 till försäljning på offentlig auktion. Adress: Rogsta 756, Fränsta.

Fastigheten är belägen norr om E 14 i Fränsta, med närhet till fotbollsplan och skidanläggning (Myggvallen). Den är bebyggd med en äldre bostadsbyggnad och ett uthus. Byggnaderna kan ses som rivningsobjekt eller i mycket stort behov av renovering. Tomtarealen uppgår till 1639 kvm. Taxeringsvärdet är 22 000 kr och det finns uttagna pantbrev om 30 000 kr.

Fastigheten säljs i befintligt skick med fullständig friskrivning.

Underlag för försäljningen, såsom beskrivning av fastighet och försäljningsvillkor erhålles på www.formagruppen.se/aktuellt eller genom hänvändelse till byrån.

Auktionen äger rum hos Forma Jurister och Ekonomer AB, Storgatan 12, Sundsvall, fredagen den 4 november 2016 kl 11.00.

Handpenning om minst 10 % ska erläggas vid auktionstillfället – kontant, banköverföring eller postväxel. Resterande del av köpeskillingen erlägges senast på tillträdesdagen. Köpekontrakt utfärdas vid auktionen. Tillträdesdag är 20 dagar efter auktionstillfället.

Personlig närvaro eller närvaro genom bud med skriftlig fullmakt och giltig identitetshandling fordras vid auktionen. Den skriftliga fullmakten ska tydligt innehålla att den omfattar köp av fastigheten Ånge Rogsta 3:69 och vara bevittnad av två personer. Telefonbud godtages ej.

 

Jur kand Pia Lindberg, förordnad god man enligt lagen om samäganderätt.
Forma Jurister och Ekonomer AB
Box 1030 851 11 Sundsvall
Tel dir: 010-762 4502
E-post: pia.lindberg@formagruppen.se

 

Objektsbeskrivning

Försäljningsvillkor

Karta från hitta.se

Utdrag ur fastighetsregistret

 

bilaga-3-foto-uthus-rogsta     bilaga-2-foto-rogsta

Tags: