X

Försämrade 3:12 regler, utredningen klar

Idag överlämnades utredningen av 3:12 reglerna till regeringen. Utredningen som påverkar hela landets näringsliv föreslår höjd beskattning.

De tre viktigaste försämringarna är:

1. Löneunderlaget vid beräkning av gränsbelopp försämras.

2. Förenklingsregeln sänks från 2.75 inkomstbasbelopp (ca 160 000) till 1.75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr).

3. Den effektiva skattesatsen höjs från 20% till 25% till den del som beskattas i inkomstslaget kapital.

Ändringarna är föreslagna att träda ikraft den 1 januari 2018.

utredningens-pressmeddelande-forslag-om-andrade-skatteregler-for-delagare-i-famansforetag

 

 

Tags: