X

Regeringen backar på ”bankskatten”

Regeringen meddelade i helgen att man inte går vidare med sitt lagförslag om bankskatt. Förslaget innebar att banker, finans- och försäkringsbolag skulle betala en särskild skatt utifrån lönekostnaderna, en slags extra arbetsgivaravgift. Skatten skulle bli 15 procent på det samlade löneunderlaget.

Hårt slag mot sektorn

Utredningen räknade med att upp till 2 600 jobb i branschen skulle kunna försvinna om skatten hade införts. Skatten motiverades med att branschen idag har en skattefördel på grund av att deras tjänster är undantagna från moms. Regeringen vill istället få storbankerna att betala genom en höjning av den avgift som bankerna betalar till den statliga resolutionsreserven. Höjningen görs med tre miljarder kronor 2018 och förväntas bli sex miljarder året därpå.

Tags: