X

Lagförslaget om ändrade fåmansföretagsregler återkallas

Regeringen och Vänsterpartiet enades i helgen om att dra tillbaka två av de tre skattehöjningar som allianspartierna kritiserat. Det är lagförslaget om ändrade beskattningsregler för fåmansföretag och höjda marginalskatter som återkallas. Lagförslaget om införandet av en flygskatt finns kvar men ändras.

 

Tags: