X

Ska man köpa eller leasa tjänstebilen?

Det är många saker som påverkar den totala kostnaden för en tjänstebil, såsom val av bilmodell, bilens värde, hur mycket den ska användas eller om det till exempel är en miljöklassad bil. Men den totala kostnaden påverkas också av om du väljer att köpa eller leasa din tjänstebil.

Ska man köpa eller leasa tjänstebilen?

Ett klokt första steg är att vända sig till sin rådgivningsbyrå för att få förslag på hur de olika kalkylerna kan se ut för dig och ditt företag. Din rådgivare bör även besitta kunskaper i vilka skatteeffekter som uppstår för såväl den anställde som för företaget.
Formas kontorsbil2

Att köpa tjänstebilen

Om du har god likviditet i företaget kan det finnas en poäng i att köpa tjänstebilen direkt. Då blir bilen en investering som belastar företagets balansräkning och du behöver göra de skattemässiga avskrivningar som krävs. Viktigt att tänka på att om företaget äger bilen tillkommer ytterligare kostnader så som service, reparation om något går sönder, besiktning och så vidare. Tänk också på att momsen vid köp av personbilar vanligtvis inte är avdragsgill. Momsen är endast avdragsgill i företag som bedriver viss typ av verksamhet t.ex. taxi, begravningsbilar och bilskolebilar.

Att leasa tjänstebilen

För de allra flesta företag är det mer förmånligt och mindre kostsamt att leasa tjänstebilen. Dels behöver inte företaget lägga ut en större summa pengar som belastar balansräkningen och dels är halva momsen och hela kostnaden för leasinghyran avdragsgill. I vissa leasingavtal ingår också service och reparationer, vilket gör den totala risken mindre. Det finns två olika typer av leasing:

Finansiell leasing

En finansiell leasing är det som bilhandlarna oftast erbjuder. Det kan beskrivas som en typ av billån där företaget oftast binder sig i 24-48 månader och där företaget eller någon annan köper bilen efter att leasingavtalet löpt ut. Detta kan liknas vid att köpa en bil på avbetalning. Vid en finansiell leasing står företaget självt för kringkostnader som service och reparationer. Om bilens restvärde i slutet av perioden är högre än det verkliga marknadsvärdet betalar leasingtagaren in mellanskillnaden. Vid denna form av leasing har du större möjlighet att påverka kostnaderna, men ditt företag står också för en större risk.

Operationell leasing

Vid en operationell leasing har du full koll på kostnaderna, då allt utom drivmedel oftast ingår i leasinghyran. När leasingavtalet löper ut lämnas bilen tillbaka som en vanlig hyrbil. Vid operationell leasing kan många gånger månadskostnaden bli lite högre, medan administrationen blir betydligt mindre. Men tänk på att om du har ett företag med många tjänstebilar kan själva administrationen internt bli så kostsam att det i slutänden ändå blir billigare med denna typ av avtal.

Vissa skatteeffekter

När du som företagare beräknar ditt lågbeskattade utrymme enligt de så kallade 3:12-reglerna får du inte räkna med bilförmån i löneunderlaget. Då kan du istället öka din bruttolön och betala för din bilförmån med nettolöneavdrag. På så sätt ökar du ditt löneunderlag och möjligheterna till lågbeskattad utdelning. När du använder bolagets bil för privat bruk uppstår en skattepliktig förmån. I vissa fall är det då bra att ha en körjournal för att visa när bilen använts för tjänstekörning och privatkörning. Detta gäller speciellt om du har omfattande körning i tjänsten (mer än 3 000 mil per år) då det kan innebära reducerat förmånsvärde, eller om du har fritt drivmedel.

För- och nackdelar:

Köpa tjänstebil
– Fördelar: Investering
– Nackdelar: Belastar balansräkning, normalt ej avdragsgill moms, större risk

Leasa tjänstebil finansiellt
– Fördelar: Flexibla kostnader, ½ momsen är avdragsgill
– Nackdelar: Större risk, mer administration

Leasa tjänstebil operationellt
– Fördelar: Mindre risk, mindre administration, ½ momsen är avdragsgill
– Nackdelar: Högre månadskostnad

Tags: