X

Nya amorteringskrav för bolån

Nya amorteringskrav för bolån börjar gälla 1 mars 2018

De nya reglerna är framtagna av Finansinspektionen och syftet är att hushållens skulder för bostäder inte skall öka. De nya reglerna innebär att för den som tar ett nytt bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster före skatt ska ytterligare en procent av lånet amorteras årligen, utöver gällande krav. Sedan tidigare ska bostadslån amorteras med två procent årligen om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde. Därefter sjunker amorteringen till en procent av lånet ner till halva bostadens värde.

Du kan som mest behöva amortera tre procent varje år när de nya reglerna träder i kraft.

För vem gäller reglerna

Alla privatpersoner som tar nya bolån omfattas av det nya amorteringskravet. De undantag som finns när du köper en nyproducerad bostad kommer dock att finnas kvar. Det innebär att banker kan bevilja amorteringsfrihet i upp till fem år. Anledningen till skärpningen av kravet är att hushållen har så stora skulder i förhållande till sina inkomster, vilket ses som en risk för samhällsekonomin.

 

Tags: