X

Golf är friskvård

HFD Golf på pay and play och driving range är friskvård

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att golf i form av pay and play och slag på driving range kan anses ingå i begreppet enklare motion och friskvård som leder till skattefri förmån för de anställda.

Domstolen fastställde skatterättsnämndens förhandsbesked och hänvisade till att det gjorts ändringar i lagstiftningen som innebär att tidigare motivuttalanden inte kan ges samma tyngd nu som för 15 år sedan. Den allmänna synen angående golf har förändrats, möjligheten att spela samt vilka grupper som nu spelar har förändrats kraftigt. Domstolen anser att golf av det aktuella slaget inte kan uteslutas från att anses vara motion av enklare slag.

Målnr??

Tags: