X

Ny policy rörande personuppgifter

Hej! 

Vi vill meddela att vi har antagit en ny personuppgiftspolicy i enlighet med nya dataskyddslagar. Vi gör vårt bästa för att vara transparenta med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data.

Vi är glada över att du använder våra tjänster och produkter eller prenumererar på våra nyhetsbrev. För att fortsätta ta del av detta behöver du inte göra något. Vi fortsätter att skicka dig den information du önskar. Du kan självklart när som helst avbryta de tjänster du har hos oss.

 

Så här behandlar vi personuppgifter

Nya EU-regler om dataskydd, som vanligtvis benämns GDPR, träder i kraft inom EES den 25 maj 2018. Det huvudsakliga syftet med den nya lagstiftningen är att se till att fysiska personers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, och att de inte används för något annat än berättigade ändamål.

Vi använder bara information om dig som behövs för att underlätta kontakt mellan dig och Forma i samband med vår affärsrelation med dig eller din arbetsgivare samt på ett sätt som är sedvanligt för denna typ av affärsrelationer. Typiskt sett kan vi ha information om ditt namn och dina kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer etc. Några känsliga personuppgifter lagrar vi däremot inte om du inte uttryckligen gett ditt medgivande till det. Informationen kan delas inom Forma Gruppen, men bara för det fall det behövs för syftet med vår affärsrelation. Informationen används för att kunna tillhandahålla dig information om våra produkter eller tjänster, för att kunna skicka inbjudningar till event och seminarier samt för övriga marknadsaktiviteter. Vi kommer att radera informationen om dig när den inte längre behövs.

Vi är skyldiga att på begäran ge dig ytterligare information om vilken information vi har om dig och hur vi använder den. Under alla omständigheter har du rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar data som inte behövs. Du kan också motsätta dig att få information såsom marknadsföringsmaterial via e-mail eller via andra kanaler.

Läs hela vår policy om personuppgifter

Om du har några frågor relaterat till denna information eller om du har allmänna frågor om Forma och GDPR, vänligen kontakta den person som du vanligtvis har kontakt med. Du kan också ställa frågor till eller begära information enligt ovan genom att skicka ett e-post till: info@formagruppen.se.

Med vänliga hälsningar

Forma Jurister och Ekonomer AB

Tags: