X

Hyr fast parkering

Parkeringsplats att hyra i centrala Sundsvall

Forma köpte under sommaren fastigheten Köpmannen 1 med adress Esplanaden 16 och Norra Järnvägsgatan 16 i Sundsvall. Vi har ett antal parkeringsplatser att hyra ut. Hyresavtalen skrivs på ett år i taget och faktureras månadsvis. Du får en fast parkering och motorvärmaruttag, parkeringsområdet kommer att bli kamera bevakat.

Intresseanmälan skickas till info@formagruppen.se.

 

Tags: