X

Avveckla ditt aktiebolag före årets utgång

Avveckla aktiebolag

Har du eller din kund ett vilande aktiebolag eller vill Ni avveckla verksamheten? Genom vår tjänst snabbavveckling kan vi hjälpa till att avveckla ditt aktiebolag. Vi kan köpa ditt bolag så sent som den sista december.

För en kostnadsfri offert mejla oss en aktuell resultat- och balansrapport, info@formabolag.se.

Har du frågor kontakta någon av våra bolagskonsulter/jurister på e-post eller telefon,  info@formabolag.se.

Therese    010-762 45 01
Roine        010-762 45 14
Matilda    010-762 45 09

Tags: