X

Vem är verklig huvudman

Bakgrund

Den 1 september 2017 infördes nya regler i Sverige om att den som skall anses vara verklig huvudman i ett företag skall registreras i ett särskilt register. Sedan de nya reglerna infördes har det uppstått frågor rörande registreringen och vem som skall anses vara verklig huvudman.

Vem är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är en eller flera fysiska personer som äger eller kontrollerar ett företag, en förening eller annan typ av juridisk person. I stort sett alla juridiska personer måste först utreda vem eller vilka som är verklig huvudman. Även om det saknas verklig huvudman ska det anmälas för registrering. Utredningen måste även komma fram till hur (arten av kontroll) och i vilken omfattning (i procent) personen eller personerna har kontroll. Avsaknad av anmälan kan medföra vitesföreläggande från Bolagsverket.

Registret över verkliga huvudmän

Alla juridiska personer som omfattas av anmälningskravet ska anmäla verklig huvudman till registret över verkliga huvudmän som förs av Bolagsverket.

Vilket syfte har registret?

Syftet med registret är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism genom att banker och finanspolis ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag.

Anmälan till registret – så funkar det

Den juridiska personen som omfattas av anmälningskravet ska anmäla verklig huvudman eller avsaknad av verklig huvudman till Bolagsverket, anmälan är avgiftsbelagd. En anmälan ska göras senast fyra veckor från det att den juridiska personen har registrerats av en behörig registreringsmyndighet. När ett förhållande som anmälts eller ska anmälas ändras, ska den juridiska personen anmäla förändringen för registrering. Anmälan ska göras utan dröjsmål efter det att den juridiska personen fått kännedom om det ändrade förhållandet.

Anmälan ska skrivas under med e-legitimation av en behörig företrädare för företaget eller föreningen, alternativt av ombud genom fullmakt. Sker en förändring i kontrollen av den juridiska personen ska detta anmälas för registrering.

De som är skyldiga att anmäla verklig huvudman är bland annat:

  • Aktiebolag
  • Handelsbolag
  • Kommanditbolag
  • Ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättsföreningar
  • Ideella föreningar
  • Stiftelser

Reglerna om verkliga huvudmän återfinns i Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän och i Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän.

Har du frågor rörande registrering av verklig huvudman så går det bra att kontakta oss för biträde eller som ombud mot Bolagsverket.

Forma Bolagsjuridik 010-762 45 00

Tags: