X

Förslag om korttidspermittering

Regeringsförslag

I ett pressmeddelande från finansdepartementet framgår att från och med idag den 16 mars 2020 kan svenska arbetsgivare erhålla ekonomiskt stöd vid permittering av anställda. Syftet är att arbetsgivarna ska få minskade lönekostnader under en period där man annars hade fått säga upp personal. Orsaken är den besvärliga situation som Corona pandemin har orsakat i svenskt näringsliv.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

 

 

 

Tags: