X

Tillfälliga regler för bolagsstämmor

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har antagit nya regler för bolags- och föreningsstämmor. De nya reglerna ska gälla tillfälligt under perioden 15 april till 31 december 2020. Det är med anledning av den pågående smittspridningen av coronavirus som reglerna införs. Genom de nya reglerna kommer aktieägare och medlemmar att kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt.

Med de tillfälliga reglerna ökar möjligheten för aktieägare och medlemmar att poströsta eller att lämna in en fullmakt för att delta i stämma via ombud. För föreningar och medlemsbanker lättas reglerna även upp gällande vem som får anlitas som ombud och det ska också vara möjligt att företräda ett större antal medlemmar.

De nya reglerna gör att man kan minska personlig närvaro vid stämma utan att aktieägare och medlemmar förlorar inflytande. Bestämmelserna gäller bland annat för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, sparbanker och medlemsbanker och kooperativa hyresrättsföreningar.

De nya reglerna återfinns i en ny lag som benämns ”lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” och gäller under perioden 15 april till 31 december 2020.

Tags: