X

Att bestämma själv i förväg – framtidsfullmakten

FRAMTIDSFULLMAKTEN – VAD ÄR DET

Med en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem som ska ansvara för dina personliga och ekonomiska intressen, om du i framtiden blir sjuk eller av någon annan anledning inte längre kan ta egna beslut. Du slipper oroa dig för risken att det ska utses en okänd god man eller förvaltare för dig, som dessutom ska hantera ett regelverk som gör det svårt att anpassa din ekonomi på bästa sätt för dig. Det kan vara ännu mer aktuellt för dina föräldrar att fundera på denna lösning, att kunna välja någon de litar på och har förtroende för.

Obligatoriska krav

En framtidsfullmakt har en del formella och obligatoriska krav. Bland annat måste den vara skriftlig, det ska framgå att det är en framtidsfullmakt och vilka angelägenheter den omfattar. Den ska bevittnas av två personer, med samma vittneskrav som för testamenten. Därutöver har du möjlighet att lägga in egna önskemål om vad fullmaktshavaren ska få göra eller inte göra, bland annat rätten att få sälja din bostadsrätt eller fastighet. Du kan reglera om fullmaktshavaren ska få arvode och om det ska finnas en yttre granskare, för att förenkla insyn och kontroll. Du kan återkalla din fullmakt när du vill, eller utse någon annan fullmaktshavare i stället. I vart fall innan fullmakten har börjat tillämpas, dvs så länge du fortfarande inte är för sjuk eller förhindrad att sköta din ekonomi. Fullmakten ska inte registreras någon stans, så du och din fullmaktshavare behöver förvara fullmakten väl.

Den som blir fullmaktshavare

Fullmaktshavaren har en lojalitets- och samrådsplikt, vilket innebär att fullmaktshavaren är skyldig att agera i enlighet med dina intressen. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare i din fullmakt, och reglera om de ska vara fullmaktshavare var för sig, i turordning eller för olika delar av din personliga situation och ekonomi. Inget hindrar att du utser dina barn till fullmaktshavare.

Ta råd

Det finns flera förslag på marknaden för mallar till en framtidsfullmakt, men det kan vara en god idé att ta råd av en jurist eftersom du troligen har individuella behov. Framtidsfullmakten kan skräddarsys för dina behov och intressen.

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Tags: