X

BESKATTNINGSRÄTT

Inom området beskattningsrätt arbetar vi med optimering av skatteutfall, rådgivning, utredningar och skatteprocess i domstol.

  • Företagsförvärv och avyttring
  • Omstrukturering
  • Generationsskifte
  • Internationell beskattning
  • Mervärdesskatt
  • Incitamentsprogram
  • Fåmansföretag
  • Utbildning
Tags: