X

FINANSIELLA TJÄNSTER

Våra finansiella tjänster berör ofta utredningar vid företagsöverlåtelser. Det kan röra sig om värderingsuppdrag, due diligence eller hur ett förvärv ska finansieras.

  • Oberoende värdering
  • Incitamentsprogram
  • Due Diligence
Tags: