X

Affärs- och familjerätt

Inom området affärs- och familjerätt arbetar vi med avtalsfrågor, ekonomisk familjerätt, tvist i domstol.

  • Avtalsfrågor
  • Företagsöverlåtelser
  • Aktieägaravtal
  • Domstolsprocess
  • Arv och testamente
  • Bodelning
  • m.m.
Tags: