X

A2

Vi har många egna kompetenta medarbetare men behöver ibland stämma av eller ta hjälp av Forma i speciella frågor. Vi har under många år använt Formas skattejurister och bolagskonsulter för att lösa problem inom dessa områden.

Tags: