X

Våra tjänster

Våra tjänster

Forma Jurister och Ekonomer har tre arbetsområden, juridik, bolag och ekonomi. Dessa tre områden gör att vi kan hjälpa våra kunder med fler frågor och komplexare problem. När det behövs arbetar vi i team mellan de olika arbetsområdena för att skapa bra lösningar till våra kunder.

Våra tre huvudsakliga arbetsområden delas in i nedanstående kompetensområden.

Inom området affärs- och familjerätt arbetar vi med avtalsfrågor, ekonomisk familjerätt, tvist i domstol.
 • Avtalsfrågor
 • Företagsöverlåtelser
 • Aktieägaravtal
 • Domstolsprocess
 • Arv och testamente
 • Bodelning
 • m.m.

Pia Lindberg

- Affärsjurist 010-762 45 00
Inom området ekonomi och redovisning arbetar vi med allt från löpande redovisning till bokslut, deklarationer och ekonomistyrning.
 • Löpande redovisning
 • Löneadministration
 • Bokslut och årsredovisning
 • Inkomstdeklarationer
 • Skattedeklaration
 • Ekonomistyrning
 • Budget
 • Värderingfrågor
 • Scanningstjänster
 • Betalningslösningar
 • m.m.

Eva-Lena Johansson

- Auktoriserad redovisningskonsult 010-762 45 06
Inom området bolagsrätt arbetar vi med bildande av företag, ändringar av företag mot Bolagsverket och avveckling av företag.
 • Bolagsrätt
 • Likvidation
 • Lagerbolag
 • Fusion och fission
 • Bolagsordningar
 • Stämmoprotokoll
 • Emissioner
 • m.m.

Roine Ankarström

- Bolagsjurist 010-762 45 14
Våra finansiella tjänster berör ofta utredningar vid företagsöverlåtelser. Det kan röra sig om värderingsuppdrag, due diligence eller hur ett förvärv ska finansieras.
 • Oberoende värdering
 • Incitamentsprogram
 • Due Diligence

Johan Bratteberg

- Skattejurist 010-762 45 08
Inom området beskattningsrätt arbetar vi med optimering av skatteutfall, rådgivning, utredningar och skatteprocess i domstol.
 • Företagsförvärv och avyttring
 • Omstrukturering
 • Generationsskifte
 • Internationell beskattning
 • Mervärdesskatt
 • Incitamentsprogram
 • Fåmansföretag
 • Utbildning

Johan Bratteberg

- Skattejurist 010-762 45 08